Add meg irányítószámod, hogy a szállítási időt pontosan meg tudjuk határozni!

Irányítószám

Kedvezményezett neve: M U V I" Kereskedelmi Betéti Társaság

· a projekt címe: Vállalatirányítási rendszer bevezetése a \"M U V I\" BT-nél
· a szerződött támogatás összege: 12 129 288 Ft

· a támogatás mértéke (%-ban): 40 %

· a projekt tartalmának bemutatása:

Projektünk átfogó célja vállalkozásunk versenyképességének növelése, a vállalkozás munkahely megtartó-, illetve munkahely teremtő képességének javítása. Közvetlen célja technológiai hátterünk és üzleti folyamataink modernizálása, korszerű termelést támogató informatikai alkalmazások bevezetése, az infokommunikációban rejlő lehetőségek kihasználása. Hosszú távú célunk az infokommunikációs technológiák (IKT) eszközök, alkalmazások és szolgáltatások készségszintű és professzionális használatának megvalósítása, vagyis a vállalkozásunk elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének elősegítése. Projektünk megvalósításával cégünk hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánjuk elősegíteni gyártási és készletkezelési folyamatok hatékonyságának, a partnereink közötti üzleti kapcsolatok minőségének javításán a SziTa’R Termelés és Vállalatirányítási Rendszer bevezetésén és összehangolásán keresztül.
A munkafolyamat célja, hogy a M U V I Kereskedelmi Betéti Társaságnak a közvetlen értékesítésben nyújtson támogatást és segítse marketing kampányok előkészítését és menedzselését. A rendszer támogatja a vezetők és a kollégák, valamint a beszállítók és vevők közötti kommunikációt. Vevői, beszállítói törzs kialakításával lehetőség nyílik a törzsadatok tárolásán kívül egyéb információk tárolására is (vásárlói szokások, dömping árak biztosításának feltételei stb.), kapcsolatfelvételek folyamatszemléletű dokumentálására, visszakereshetőségére, e-mailek küldése. A hatékonyabb ügyfélkapcsolatok érdekében minősítési rendszer segíti az értékesítést.
A CRM modul lehetőséget ad reklamációkezelésre is, az ügyfél-elégedettség növelése érdekében.
Gyártási modul: A termelésirányítási modul célja, hogy lefedje az Ajánlatkérő teljes bútorgyártási folyamatát. Segítségével detektálni tudja a gyártási folyamatát. A rendszer képes egy vagy akár többfázisú munkaművelet dokumentálására, lekövetésére, irányítására, teljes vonalkód vagy QR kód használata mellett. A termelési folyamatokhoz kapcsolódó munkakiírások és a munkadarabok mozgásának érintőképernyős kezelése is megoldott a termelésirányítási modulon belül, amelynek segítségével egyszerűbb és praktikusabb a rendszer használata. A modul fontos eleme a minőségellenőrzések ütemezésének lehetősége, amely segíti a gyártási precizitást, valamint alapelvárás egy beszállítói vagy egy ISO audit során. A SziTa’R Rendszer termelésirányítási moduljához szervesen kapcsolódik a döntéstámogatási modul is, amely a termelésből, illetve a berendezések vezérlésből közvetlenül szerzett adatokat elemezhető módon tárja a döntéshozó elé.
Kontrolling és döntéstámogatási modul
A rendszer használata során létrehozott adatbázisok elérhetőségét biztosítsa a felhasználók részére a megfelelő jogosultságok beállítása mellett. A modul képes az információk különböző szempontok szerint rendezett lekérdezésére, amely adatok segítik a vezetőt a megfelelő döntés meghozatalában.
· a projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.

· projekt azonosító száma: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2019-01741